ΜΠΟΥΡΝ. ΜΟΝΗ ΧΩΡΙΣ ΚΕΝΤ. ΣΤΡΟΓ.(ΛΕΥΚΗ)

ΚΩΔ: 50-23