ΜΠΟΥΡΝ. ΜΟΝΗ ΧΩΡΙΣ ΚΕΝΤ. ΣΤΡΟΓ.(ΧΡΩΜΑ)

ΚΩΔ: 50-22